Visie

Succesvolle combinatie

Wij geloven dat hoofd en lichaam in balans moeten zijn om duurzaam, effectief en met plezier te kunnen werken. Daarom biedt ons Re-integratie in Actie méér dan alleen de standaard re-integratiebegeleiding. We brengen deelnemers fysiek, mentaal en emotioneel in beweging. Bovendien richten we ons op het aanleren van vitale vaardigheden, zodat uw werknemer niet alleen sneller maar vooral ook duurzamer terugkeert naar werk. Want positieve verandering voor de lange termijn: dát is waar het volgens ons om draait. Inhoudelijk is ons re-integratietraject gebaseerd op twee bewezen concepten.

Meld u aan voor het traject

Intelligent Bewegen

Dit concept is ontwikkeld door SPAT Verandert en gaat uit van de intelligentie van het menselijk lichaam. Dit wetenschappelijk onderbouwde concept toont aan hoe je met slim gekozen lichaamsbeweging persoonlijke en professionele doelen kunt behalen. Bij deze methode wordt het hele lichaam betrokken bij de leerervaring, waardoor deelnemers fysiek, mentaal en emotioneel groeien. Met persoonlijke begeleiding en doelgerichte oefeningen helpen we hen om weerbaarder te worden, inzicht te krijgen in het eigen gedrag en hier verantwoordelijkheid in te nemen. Het resultaat? Duurzame gedragsverandering.

Over de methode van Intelligent Bewegen verschenen twee boeken.

Positieve Gezondheid

De vaardigheden die aangeleerd worden tijdens Re-integratie in Actie zijn gebaseerd op de zes pijlers van Positieve Gezondheid. Dit is een brede benadering van gezondheid die uitgaat van veerkracht, eigen regie en aanpassingsvermogen. Positieve Gezondheid draait niet alleen om de fysieke gezondheid, maar ook om zaken als mentale gezondheid, zingeving en dagelijks functioneren. Doordat we vanuit deze complete benadering werken, worden deelnemers zich bewust van hun eigen kracht en mogelijkheden. Ook onderzoeken ze wat past bij hun talenten en ontstaat er nieuw arbeidsperspectief.

Een succesvolle combinatie

De combinatie van de Intelligent Bewegen Methode en Positieve Gezondheid levert een bewezen krachtige ondersteuning aan de re-integratiebegeleiding. De ervaren specialist Percuris verzorgt de spoor 2 re-integratiebegeleiding. SPAT Verandert is specialist in vitaliteit, bewegen en gedragsverandering en verzorgt het vitaliteitsprogramma. Het traject en de dossieropbouw zijn conform de Wet verbetering Poortwachter.

Privacybeleid