Resultaten

Totaalaanpak

Met Re-integratie in Actie kiest u voor een effectieve totaalaanpak. We pakken de onderliggende oorzaken van het verzuim aan en gaan op een positieve, motiverende manier met uw werknemer aan de slag. Uw werknemer herstelt daardoor niet alleen, maar krijgt ook inzicht in het eigen gedrag, doorbreekt patronen en ziet nieuwe mogelijkheden. En die succesformule levert het resultaat dat u wilt: uw werknemer herstelt sneller én keert duurzamer terug naar werk.

“Dit programma heeft enorm het verschil gemaakt in mijn herstel en daar ben ik zeer dankbaar voor” – Rim (werknemer)

Voordelen werknemer

Voor uw werknemer levert deelname aan dit traject veel op. Uw werknemer:

 • wordt geactiveerd en gemotiveerd door in beweging te komen;
 • krijgt structuur door zich twee keer per week op vaste tijden te melden;
 • leert vaardigheden die de vitaliteit duurzaam bevorderen, zoals grenzen aangeven, veerkracht en assertiviteit;
 • vergroot het inzicht, bewustzijn, de eigen regie en vitaliteit;
 • ontmoet gelijkgestemden en ervaart sociale steun;
 • voelt zich gezien vanwege de mensgerichte begeleiding op maat;
 • wordt professioneel begeleid richting werk.

Voordelen werkgever

Voor u als werkgever levert deelname aan dit traject op:

 • Volledige ontzorging van de re-integratiebegeleiding;
 • Proactieve ondersteuning van professionals met ruime kennis en ervaring;
 • Heldere en complete rapportages;
 • Verzekerd van dossieropbouw conform richtlijnen binnen de Wet verbetering Poortwachter;
 • Duurzame re-integratie van uw werknemer.
Privacybeleid